Co nowego?

Nowości w wersji 4.5.7:
 • poprawiony błąd dodawania nowego wnioskodawcy z poziomu wniosku
 • poprawiony błąd związany z formatem daty systemowej
Nowości w wersji 4.5.5:
 • rozbudowany opis przedmiotu dofinansowania w module Przedmioty ortopedyczne
Nowości w wersji 4.5.4:
 • poprawiony moduł odbiorcy dofinansowania
Nowości w wersji 4.5.3:
 • w załącznikach dodana opcja Załączono fakturę + zmienna w generatorze tabel
 • w modułach Sport, kultura, rekreacja i turystyka oraz Sprzęt reh. dla instytucji rozbudowane dane osób upoważnionych

O programie

Program PCPR jest jedynym na rynku oprogramowaniem pozwalającym na całkowitą obsługę wniosków o dofinansowanie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.

Działanie programu zaczyna się na etapie wprowadzania danych wnioskodawcy i informacji o wniosku, a kończy na wypłacie dofinansowania.

Na etapie rozpatrywania wniosku istnieje możliwość drukowania wszystkich wymaganych dokumentów, takich jak potwierdzenia, umowy, powiadomienia itp.

Po zakończeniu każdego kwartału tworzone jest sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji poszczególnych zadań (za okres sprawozdawczy i narastająco). Dodatkowo w module Plan finansowy można w każdej chwili sprawdzić stan środków (przyznane i pozostałe).

Z programem PCPR
 • Możesz pracować jednocześnie na wielu komputerach
 • Automatycznie utworzysz bazę wniosków, wnioskodawców i firm
 • Zawsze szybko odnajdziesz potrzebne informacje
 • Sprawdzisz historię wnioskodawcy
 • Wydrukujesz wszystkie potrzebne dokumenty (umowy, powiadomienia itp.)
 • W klika sekund utworzysz sprawozdanie rzeczowo-finansowe
 • W każdej chwili sprawdzisz stan środków

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej

© 2007-2020 TYLDA Sp. z o.o.   www.tylda.pl   •   www.pcpr.tylda.eu